.: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ :. .: ΠΕΛΑΤΕΣ - ΕΡΓΑ :. .: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :.
.: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ :.
H ΑΡΚΤΟΣ CONTROLS εξειδικεύεται από το 1998 στα συστήματα ελέγχου κτιρίων BMS ( Building Management Systems ).

Οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν τη μελέτη τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, και την υποστήριξη:
  • Συστημάτων ελέγχου κτιρίων,
  • Αισθητήρια και άλλα περιφερειακά όργανα,
  • Αισθητήρια θερμοκρασίας υγρασίας κλπ
  • Βαλβίδες ελέγχου νερού ατμού,
  • Βαλβίδες δίοδες ή τρίοδες αναλογικές
  • Κινητήρες διαφραγμάτων,
  • Υπηρεσίες διαμόρφωσης λογισμικού BMS , καλωδιώσεων πινάκων ελέγχου,
  • Δίκτυα lonworks ή κλασσικά, κ.ά
Ενα πλήθος έργων που έχει υλοποιήσει η εταιρεία από αναβαθμίσεις κτιρίων, μέχρι πολύπλοκα έργα όπως του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 3.300 σημεία (ένα από τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα έργα BMS στην Ελλάδα) αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για τις δυνατότητες και την υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ΑΡΚΤΟΣ CONTROLS στα συστήματα ελέγχου κτιρίων.

Η συνεργασία με εταιρείες όπως οι TAC, BELIMO, και SATCHWELL σε συνδυασμό με τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις των ανθρώπων της εταιρείας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για και την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσίων της ΑΡΚΤΟΣ CONTROLS.